Notatki Formularz PIT Długopis Kalkulator

Oferta

Biuro Rachunkowe - Księgowość Olsztyn - specjalizuje się w obsłudze firm w zakresie ewidencji księgowych oraz rozliczeń kadr i płac.

KSIĘGOWOŚĆ OLSZTYN:
- sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym
- prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostek zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości
- prowadzenie podatkowej Księgi Przychodów dla prowadzących działalność w różnych formach prawnych
- prowadzenie ewidencji zryczałtowanego podatku dochodowego
- prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT
- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
- prowadzenie ewidencji wyposażenia
- sporządzanie na podstawie zgromadzonych w Księgach danych raportów bieżących, bilansu, rachunku zysków i strat, zestawień obrotów i sald kont, raportów o stanie rozrachunków oraz innych według indywidualnych uzgodnień
- sporządzanie deklaracji podatkowych
- sporządzanie sprawozdań dla Urzędu Statystycznego
- przygotowanie przelewów z opłatami do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

KADRY I PŁACE:
- przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy
- prowadzenie akt osobowych zatrudnionych pracowników
- sporządzanie listy płac
- prowadzenie ewidencji wynagrodzeń
- sporządzanie raportów, informacji i zgłoszeń z tytułu ubezpieczeń społecznych
- sporządzanie deklaracji podatkowych oraz deklaracji ZUS

NA ŻYCZENIE KLIENTA PRZYJMUJEMY DODATKOWĄ OBSŁUGĘ W ZAKRESIE:
- zakładania i likwidacji firm
- przygotowywania wniosków kredytowych
- odbierania dokumentów księgowych od klienta
- dokonywania zgłoszeń oraz zmiany danych klienta

Tax Serwis

(89) 535-25-11

Potrzebujesz informacji?
Zadzwoń!