Notatki Formularz PIT Długopis Kalkulator

Biuro Rachunkowe Tax Serwis

Biuro Rachunkowe Olsztyn Tax Serwis prowadzi działalność od 1995 roku. Od początku specjalizuje się w obsłudze finansowo - księgowej podmiotów gospodarczych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Wśród naszych Klientów znajdują się spółki prawa handlowego, spółki cywilne oraz osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Większość z Nich zatrudnia pracowników zarówno na podstawie umowy o pracę jak i umów cywilnoprawnych.

Biuro Rachunkowe Olsztyn posiada uprawnienia Ministerstwa Finansów w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy również ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działania biura rachunkowego i doradztwa podatkowego.

Zapewniamy pełne bezpieczeństwo korzystania z naszych usług!

Programy komputerowe:
Księgi Handlowe prowadzimy w programie ENOVA Firmy Soneta Sp.z o.o. - adres strony: www.enova.pl
Księgi Przychodów i Rozchodów rozliczane są w autorskim programie Bogdana Chudzikiewicza - adres strony: www.bcsopot.com.pl

Tax Serwis

(89) 535-25-11

Potrzebujesz informacji?
Zadzwoń!