Tax Serwis | ul. Żółta 10A lok. 15 | 10-140 Olsztyn | Zadzwoń do nas: (89) 535-25-11 lub napisz: taxserwis@wp.pl

Biuro Rachunkowe - Księgowość Olsztyn - specjalizuje się w obsłudze firm w zakresie ewidencji księgowych oraz rozliczeń kadr i płac.

Księgowość olsztyn:

 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostek zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości
 • prowadzenie podatkowej Księgi Przychodów dla prowadzących działalność w różnych formach prawnych
 • prowadzenie ewidencji zryczałtowanego podatku dochodowego
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie na podstawie zgromadzonych w Księgach danych raportów bieżących, bilansu, rachunku zysków i strat, zestawień obrotów i sald kont, raportów o stanie rozrachunków oraz innych według indywidualnych uzgodnień
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzanie sprawozdań dla Urzędu Statystycznego
 • przygotowanie przelewów z opłatami do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Kadry i płace:

 • przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy
 • prowadzenie akt osobowych zatrudnionych pracowników
 • sporządzanie listy płac
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń
 • sporządzanie raportów, informacji i zgłoszeń z tytułu ubezpieczeń społecznych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz deklaracji ZUS

Na życzenie klienta przyjmujemy dodatkową obsługę w zakresie:

 • zakładania i likwidacji firm
 • przygotowywania wniosków kredytowych
 • odbierania dokumentów księgowych od klienta
 • dokonywania zgłoszeń oraz zmiany danych klienta

Programy komputerowe, na których prowadzimy ewidencje księgowe